Kawaleryjka

Aktualności

« wróć do aktualności

KAWALERYJKA 2015

10.05.2015r.

 

Historia to jedna z niewielu nauk, która potrafi być tak nieprzewidywalna, a gdy już się wypełni możemy z niej czerpać garściami doświadczenie i naukę i... dalej powtarzać błędy ;-) ale Historia to też przykłady, bez których nasze życie zatraciło by to co w życiu każdego narodu tak istotne, tak wspaniałe postawy heroizm i patriotyzm bohaterstwo...
Historia w zadziwiający sposób potrafi "zataczać koła" i tak też stało się z historią naszej Kawalerii, gdy w sierpniu 1914 roku pierwsi kawalerzyści troczyli rosyjskie szaszki do rosyjskich zdobycznych siodeł nikt z nich nie przypuszczał że ostatnia szarża Polskiej Kawalerii także dokona się w rosyjskich siodłach z szaszkami w dłoni w marcu 1945 roku... ot, historia wspaniała nasza przeszłość.

Dlaczego upamiętniam żołnierzy? Tym ludziom należy się szacunek i pamięć. Dla większości żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego walka u boku Berlinga była jedyną szansą ucieczki z ZSRR i powrotu do domu. Większość z nich nie była komunistami. Bezsensownie lali krew pod Lenino, walczyli o przyczółek warecko-magnuszewski, pod Studziankami pokazali swoje męstwo.To ci ludzie forsowali Wisłę i ginęli próbując pomóc Powstaniu Warszawskiemu, przełamali wał pomorski, by zdobyć Kołobrzeg i dokonać zaślubin z morzem, to oni zdobywali Berlin... a w "wolnej" Polsce niejeden z nich oddał swe życie w kaźniach NKWD i UB...

Chcąc opisać powstanie Polskiej Kawalerii na terenie Związku Sowieckiego w 1944 roku cofnąć się muszę do 30 lipca 1941 roku i Układu Sikorski-Majski przywracającego stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a ZSRR, które zostały zerwane po napaści ZSRR 17 września 1939 roku. Od 4 sierpnia 1941 generał Anders począł organizować Polskie Wojsko na terenie Związku Sowieckiego.
Latem 1942 roku rozpoczęła się ewakuacja Polaków uratowanych z więzień łagrów i gułagów z nieludzkiej ziemi do Iranu. 25 kwietnia 1943 roku Niemcy odkryli masowe groby polskich oficerów zamordowanych przez NKWD pod Katyniem co doprowadziło to do ponownego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rządem Polskim w Londynie uniemożliwiając dalszą ewakuację żołnierzy i ludności cywilnej z terenów Syberii i Dalekiego Wschodu z zesłań i przymusowego wywozu.
Józef Stalin perfidnie wykorzystał polski potencjał żołnierski i nienawiść Polaków do niemieckiego okupanta, podjął decyzję o utworzeniu przy Armii Czerwonej polskich formacji wojskowych: użył w tym celu członków Komunistycznej Partii Polski i działaczy komunistycznych o jakże przewrotnej nazwie Związku Patriotów Polskich.
Ocalała z mordu katyńskiego pewna grupa oficerów polskich, która zadeklarowała lojalność wobec władz sowieckich z Zygmuntem Berlingiem na czele. Utworzono w Siedlcach nad Oką 1 Dywizję Piechoty im Tadeusza Kościuszki - zgłaszali się do niej żołnierze, którzy nie ze swojej winy nie wstąpili do armii Andersa. W związku z ogromną ilością ochotników 16 marca 1944 sowieci podjęli decyzję o sformowaniu Armii Polskiej. Na utworzenie Brygady Kawalerii miało wpływ wiele czynników - przede wszystkim liczba ochotników służących we wrześniowych pułkach ułanów w większości z 19 PU i 21PU (75 %) a także z 6PU 9PU 12PU 14PU 23PU 2PSK 3PSK, duża liczba koni, którą należało zagospodarować oraz brak sprzętu zmechanizowanego, w który można by wyposażyć żołnierzy, nie mówiąc już o czasie na ich przeszkolenie i zaznajomienie się w jego obsłudze
W przypadku kawalerii sprawa była łatwa: żołnierze reprezentowali wysoki poziom wyszkolenia a wyposażenie w broń nie nastręczało żadnych problemów - w sowieckich magazynach nie brakowało szaszek i karabinów mosin. 17 kwietnia 1944 roku w miejscowości Summy na Ukrainie utworzono 1 Warszawską Samodzielną Brygadę Kawalerii.