Kawaleryjka

Aktualności

« wróć do aktualności

Test historyczny

09.04.2021r.

 

Pomimo, że w tym roku Kawaleryjka się nie odbędzie, poniżej zamieszczamy test historyczny, który był przygotowany na to wydarzenie.

1. Który kraj nigdy nie uznał rozbiorów Polski:
a/ Francja
b/ Turcja
c/ Hiszpania
d/ Włochy

2. W którym roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstał Związek Walki Czynnej:
a/ 1899
b/ 1908
c/ 1914
d/ 1911

3. W którym państwie Józef Piłsudski zabiegał w 1904 roku o utworzenie Legionów Polskich:
a/ Francji
b/ Włoszech
c/ Japonii
d/ Ameryce

4. Skoordynowana akcja Organizacji Bojowej PPS przeciwko okupacyjnym władzom rosyjskim w Królestwie Polskim, przeprowadzona 15 sierpnia 1906 roku, podczas której dokonano zamachów na 80 Rosjan, głównie na policjantów, żandarmów i agentów Ochrany, to:
a/ „krwawa środa”
b/ „powstanie łódzkie”
c/ „cud nad Wisłą”
d/ „akcja pod Bezdanami”

5. Podczas tej akcji 26 września 1908 roku przyszły Marszałek Polski Józef Piłsudski oraz trzech przyszłych premierów II RP ( Aleksander Prystor, Tomasz Arciszewski, Walery Sławek) dokonali akcji ekspropriacyjnej konfiskując 200 tys. rubli:
a/ „akcja pod Bezdanami”
b/ „akcja pod Rogowem”
c/ „akcja w Sławkowie” [zamachowcy uciekli odczepionym parowozem z wywieszonym czerwonym sztandarem]
d/ „akcja pod Herbami”

6. Słuchaczom Szkoły Oficerskiej Związku Wali Czynnej, którzy ukończyli wyższy kurs wojskowy:
a/ nadawano odznakę – znak oficerski „Parasol”
b/ przydzielano funkcję w Związku Walki Czynnej
c/ nadawano stopień oficerski
d/ przydzielano dowództwo w Związku Strzeleckim

7. Przywódcą prorosyjskiej orientacji politycznej i jednym z twórców Narodowej Demokracji był:
a/ Józef Piłsudski
b/ Józef Haller
c/ Roman Dmowski
d/ Ignacy Paderewski

8. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I Wojny Światowej było:
a/ wmieszanie się USA w konflikt bałkański
b/ zabójstwo austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda wraz z małżonką w Sarajewie
c/ zwrócenie się Bułgarii z prośbą do Niemiec o udzielenie pomocy w wojnie z Serbią i Grecją
d/ zatarg na posterunku granicznym miedzy patrolem francuskim i niemieckim

9. Wskaż państwa Trójporozumienia:
a/ Włochy, Rosja, Niemcy
b/ Włochy, Austro - Węgry, Niemcy
c/ Niemcy, Francja, Włochy
d/ Francja, Wielka Brytania, Rosja

10. W dniu 6 kwietnia 1917 roku do I wojny światowej po stronie państw Ententy przyłączyło się państwo:
a/ Japonia
b/ Kanada
c/ Australia
d/ USA

11. W dniu 23 sierpnia 1914 roku do I wojny światowej po stronie Ententy przyłączyło się państwo:
a/ Japonia
b/ Brazylia
c/ Indie
d/ Chile

12. Które formacje wojskowe walczyły u boku państw centralnych:
a/ Legiony Polskie
b/ Armia Polska
c/ Legion Puławski
d/ Legia Nadwiślańska

13. Pierwszym dowódcą Pierwszej Kompanii Kadrowej był:
a/ Tadeusz Kasprzycki „Zbigniew”
b/ Kazimierz Piątek „Herwin”
c/ Stanisław Tessaro „Zosik”
d/ Wacław Wieczorkiewicz „Scaevola”

14. Ile Brygad Legionów Polskich utworzono:
a/ 2
b/ 3
c/ 4
d/ 5

15. Podaj datę wyjścia Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów krakowskich:
a/ 1 sierpnia 1913
b/ 6 sierpnia 1914
c/ 3 maja 1919
d/ 28 lipca 1918

16. Podaj imię konia bojowego Marszałka Józefa Piłsudskiego:
a/ Kasztanka
b/ Gniadka
c/ Hochla
d/ Mera

17. Dowódcą pierwszej siódemki Ułanów Polskich w 1914 był:
a/ Władysław Sikorski
b/ Józef Haller
c/ Władysław Prażmowski
d/ Walery Sławek

18. Rozwiń skrót NKN departamentu, którego szefem został Władysław Sikorski w 1914:
a/ Nabór Kadr Niepodległościowych
b/ Naczelny Komitet Narodowy
c/ Naród Królestwo Niepodległość
d/ Niemiecka Komisja Naboru

19. Szarża 2 szwadronu II Brygady Legionów Polskich pod Rokitną miała miejsce w dniu:
a/ 11 maja 1918
b/ 8 września 1916
c/ 15 sierpnia 1917
d/ 13 czerwca 1915

20. Największą i najkrwawszą bitwę Legiony Polskie stoczyły w lipcu 1916 pod:
a/ Grunwaldem
b/ Radzyminem
c/ Komarowem d/ Kostiuchnówką